Déan Gearán le Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána

Tá Ombudsman an Gharda Síochána freagrach as gach gearán a fháil agus as déileáil leo a dhéanann muintir an phobail maidir le hiompar bhall den Gharda Síochána. Má bhíonn tionchar díreach ag iompar ball den Gharda Síochána ort, agus má mheasann tú gurb ionann agus mí-iompar é, féadfaidh tú gearán a dhéanamh le hOmbudsman an Gharda Síochána. Ina theannta sin, féadfaidh tú gearán a dhéanamh má bhíonn tú mar fhinné ar an iompar sin. Cuireann an fhoirm leictreonach seo ar do chumas gearán tomhaltóra ar líne a dhéanamh.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , , ,