Déan Gearán leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre

Éascaíonn an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) gearáin ar líne maidir le haon chinn dá seirbhísí. Déanfar gearáin a fhiosrú agus eiseofar freagra i scríbhinn don Chustaiméir laistigh d’amfhráma 10 lá oibre tar éis an gearán a fháil. 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,