Gearáin leis an Ombudsman – Áis le haghaidh Chomhaltaí an Oireachtais

Déanann Oifig an Ombudsman gearáin faoi ghníomhartha riaracháin Ranna Rialtais, Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, údarás áitiúil agus An Post a fhiosrú. Tá an nasc seo leis an áis ar líne le haghaidh chomhaltaí an Oireachtais chun gearán a dhéanamh thar ceann duine eile.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,