Cruthaigh Cárta Tuairisc Scoile

Féadfaidh bunscoileanna an uirlis ar líne seo a úsáid chun a gcártaí féin tuairisc dhalta a chruthú i seacht gcéim fhurasta. Cuireann an cruthaitheoir Cárta Tuairisce réimse roghanna ar fáil chun cabhrú le scoileanna freastal ar a riachtanais agus a roghanna áirithe ar leith. Féadfaidh scoileanna an Cruthaitheoir Cárta Tuairisce nó na naoi mBunteimpléad Cárta Tuairisce a úsáid chun an ceanglas tuairisce a chomhlíonadh atá ar scoileanna, amhail a leagtar amach i dTúschéimeanna i gCur i bhFeidhm na Straitéise Litearthachta agus Uimhearthachta in imlitir na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: