Rochtain a Fháil ar an gClár Idirghabhálaithe Údaraithe Creidmheasa

Tá ag an gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí freagracht shonrach as údarú idirghabhálaithe creidmheasa, ceadúnú geallbhróicéirí agus as Clár na nIdirghabhálaithe Creidmheasa a choimeád. Féadfaidh tú an Clár a fheiceáil nó a chuardach.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,