Tar ar Eolas faoin Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa

Tá an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa in ainm is cabhrú le hiasachtaithe SME nó Feirme ar diúltaíodh nó ar laghdaíodh a n-iarratas ar chreidmheas a mhéid le €500,000, agus a bhraitheann go bhfuil tairiscint inmharthana ghnó acu. Déileálfaidh an Oifig, chomh maith, le cásanna ina mbraitheann iasachtaithe go bhfuil téarmaí agus coinníollacha a n-iachtachta reatha nó a dtairisceana nua iasachta dochraideach go héagórach nó a bhraitheann gur athraíodh go míréasúnta téarmaí agus coinníollacha a n-iachtachta reatha nó a dtairisceana nua iasachta chun a ndochair. Seo próiseas atá fíor-rúnda idir do ghnólacht, an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa agus do bhanc. Tá dícheall déanta ag an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa chun próiseas chomh simplí agus is féidir a dhéanamh den phróiseas seo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,