Tar ar Eolas faoi Churaclam Oideachais na hÉireann

Tá láithreán gréasáin Churaclam Ar Líne (‘Curriculum Onlíne’) ina n-óstach ar gach curaclam, siollabas, treoirlíne agus creatlach reatha náisiúnta do scoileanna agus do shuíomhanna oideachais in Éirinn. Áirítear leo

  • Aistear: an Chreatlach Churaclaim Luath-Óige
  • Curaclaim na Bunscoile
  • Curaclam na Sraithe Sóisearaí
  • Curaclam na Sraithe Sinsearaí.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: