Cuir do Chaiteachas Teaghlaigh i gComparáid trí leas a bhaint as “Barainneoir” na Gníomhaireachta Náisiúnta do Thomhaltóirí.

Chun an Barainneoir a úsáid, is gá duit na ceisteanna próifílithe a chomhlánú agus do chaiteachas a ionchur faoi cheithre theideal catagóire. Roghnaíodh na catagóirí seo mar gheall go mbíonn siad ina gcúis le nach mór an tríú cuid de chaiteachas tipiciúil teaghlaigh agus freisin mar gheall gur féidir le coigiltí láithreacha eascairt as do chaiteachas sna catagóirí seo. Is iad seo a leanas na catagóirí:

  • Grósaeirí
  • Fuinneamh
  • Teilifís agus teileachumarsáid (seachas an guthán póca)
  • Gutháin phóca

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: