Aimsigh an Bord Fiontar áitiúil is gaire duit

Cuireann Boird Fiontar Contae agus Cathrach (BFCanna) tacaíocht dhíreach deontais ar fáil d’fhiontair nua agus reatha agus cuireann siad fiontraíocht, tógáil cumais agus mná sa ghnó chun cinn ar leibhéal áitiúil, mar aon le micrifhiontair sa limistéar tráchtála. Bíonn na BFCanna suite go huathúil chun riachtanais áitiúla a thuiscint agus bíonn cur amach acu ar chúlra agus ar chuntas teiste iad siúd a dhéanann iarratas ar thacaíocht agus ar chúnamh.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: