Tar ar eolas faoi Thacaíochtaí agus faoi Chláir Chistithe ó Fhiontraíocht Éireann

Is iad Fiontraíocht Éireann (FÉ) an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as tacú le forbairt na gcuideachtaí déantúsaíochta agus na gcuideachtaí a ndéantar a thrádáil go hidirnáisiúnta. Cuireann FÉ cistiú agus tacaíochtaí ar fáil do chuideachtaí – idir fhiontraithe ag a bhfuil pleananna le haghaidh tosú ardfhéidearthachta agus mhórchuideachtaí a bhfuil a ngníomhaíochtaí á bhfairsingiú acu, a chuireann feabhas ar éifeachtúlacht agus a chuireann borradh ar dhíolacháin easpórtála. Sa bhreis air sin, cuireann FÉ cistiú agus tacaíochtaí ar fáil le haghaidh taighdeoirí coláistebhunaithe chun cabhrú i bhforbairt, cosaint agus aistriú teicneolaíochtaí isteach sa tionscal trí cheadúnú nó trí chuideachtaí mac-chuideachta.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,