Aimsigh Oifigeach Coiscthe Coireachta den Gharda Síochána

Cuirtear oiliúint ar Oifigigh Choiscthe Coireachta (OCCanna) chun comhairle ar chosc a chur ar choireacht a chur chun cinn don phobal príobháideach agus gnó araon. Tá ann Oifigigh thiomanta Choiscthe Coireachta laistigh de gach Rannóg den Gharda Síochána. 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,