Aimsigh Oifigeach Idirchaidrimh don Óige

Oibríonn Oifigigh Idirchaidrimh don Óige le leanaí a rinne cionta agus téann siad i mbun idirchaidrimh lena dteaghlaigh agus le híospartaigh a n-iompair agus déanann siad amhlaidh laistigh de chreatlach an Chláir Athstiúrtha Ógánach d’fhonn iompar ciontaithe a athrú, athchiontú a chosc agus iontráil isteach go dtí an Córas foirmiúil Dlí Choiriúil a sheachaint.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,