Aimsigh Áitreabh, Cleachtóir nó Altra Cláraithe Tréidliachta

Is iad Comhairle na dTréidlianna an Comhlacht Reachtúil a bunaíodh faoin Acht um Chleachtadh Tréidliachta, 2005. Is í príomhfheidhm na Comhairle cleachtas an leighis tréidliachta agus an altranais tréidliachta a rialáil agus a bhainistiú sa Stát chun leasa an phobail. Is ceanglas dlíthiúil é clárú le Comhairle na dTréidlianna sula dtugtar faoi aon sórt obair Thréidliachta in Éirinn. Féadfaidh tú cuardach a dhéanamh le haghaidh Cleachtóir Tréidliachta, Altra nó Áitreabh cláraithe Tréidliachta faoi Scéim Chreidiúnaithe Reachtúil Áitribh na Coimhairle (PAS). Is ionann na sonraí a léirítear agus iad siúd a chuireann an Cláraí nó sealbhóir an Deimhnithe Oiriúnachta ar fáil le haghaidh cuspóirí Cláraithe.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,