Aimsigh Tuarascáil um Imscrúdú Aerthionóisce

Tá an tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí (AAIU) mar chuid den Roinn Iompair agus tá siad freagrach as imscrúdú a dhéanamh ar thionóiscí aerárthaí agus teagmhais thromchúiseacha laistigh d’Éirinn, agus i gcásanna áirithe, ar aerárthaí cláraithe thar lear. Cuimsítear sna tuarascálacha a fhoilsítear an láithreán seo na fíricí lena mbaineann na tionóiscí agus na teagmhais thuairiscithe a ndearnadh cinneadh orthu a fhad leis an tráth eisiúna. Foilsítear an fhaisnéis seo chun an tionscal eitlíochta agus an pobal a chur ar an eolas faoi chúinsí na dtionóiscí agus na dteagmhas seo. D’fhéadfadh ábhair na dTuarascálacha seo bheith faoi réir athrú nó ceartú má chuirtear breis faisnéise ar fáil. Tá sé mar bheartas den AAIU gach Tuarascáil a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an AAIU láithreach i ndiaidh gach tuarascáil ar leith a chur i gcrích. 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,