Aimsigh Faisnéis ar an Scéim ‘Tithe Níos Teo’ de chuid Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

Tá sé de chuspóir ag an scéim seo feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh agus ar choinníollacha compoird tithe ina gcónaíonn teaghlaigh leochaileacha a bhfuil an Scéim Náisiúnta Liúntas Breosla á fáil acu trí thithe a dhéanamh díonmhar ar shéideáin, insliú áiléir, seaicéidí fálaithe, bolgáin solais ísealfuinnimh agus insliú cuasbhalla a shuiteáil sna cásanna cuí. Cuireann an nasc seo faisnéis agus sonraí teagmhála ar fáil do chustaiméirí ar mian leo gnéithe an chláir a phlé.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,