Tar ar eolas faoi Choinníollacha Aimsire Bóithre agus Amanna Aistir

Úsáideann láithreán gréasáin an Údaráis um Bóithre Náisiúnta comhéadan dinimiciúil léarscáilithe chun faisnéis faoi thrácht a chur ar fáil. Is éard atá i gceist leis an léarscáil líon sraitheanna faisnéise ar féidir iad a scoránú chun saghsanna éagsúla faisnéise a thaispeáint nó a cheilt. Tá íocóin ‘inchliceáilte’ lonnaithe ar an léarscáil a thaispeánfaidh faisnéis bheo faoi thrácht, lena n-áirítear sonraí faoin aimsir ar na bóithre, íomhánna ó cheamaraí tráchta agus socruithe comharthaí teachtaireachta. Léirítear faisnéis faoi am aistir mar naisc acomhal go hacomhal a thaispeánann an meastachán reatha taistil i nóiméid chun an t-aistear seo a dhéanamh.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,