Tar ar bhreis faisnéise faoi Chlár Oiliúna agus Oideachais Momentum

Cabhróidh an tionscnamh seo, MOMENTUM, le 6,500 cuardaitheoir fadtéarma poist dífhostaithe chun na scileanna a fhoghlaim ar a bhfuil éileamh agus chun rochtain a fháil ar obair in earnálacha an gheilleagair ina bhfuil deiseanna poist. Áireofar leis na cláir oiliúint phoist i bhfoirm modúil taithí oibre mar aon le scileanna an ionaid oibre a theastaíonn chun fostaíocht a bhaint amach agus a choimeád. Beidh 62 clár MOMENTUM in 87 láthair ar fud na tíre á gcur ar fáil ag soláthróirí oideachais agus oiliúna ón earnáil phríobháideach agus phoiblí. Beidh na tionscadail seo i limistéir fostaíochta TFC, meáin dhigiteacha, cúram sláinte agus seirbhísí sóisialta, an geilleagar glas, próiseáil bia agus díolacháin agus margaíocht ar a bhfuil fairsingiú ag teacht.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: