Faigh amach faoi Dhearadh Uilíoch

In Eanáir 2007 sea a bhunaigh an tÚdarás Náisiúnta Míchumais an Lárionad Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch faoi Acht um Míchumas 2005.

Is é is Dearadh Uilíoch ann dearadh agus comhdhéanamh ar imshaol chun go bhféadfaidh gach duine teacht air, é a thuiscint agus é a úsáid a oiread agus atá indéanta, gan bheann ar aois, mhéid nó mhíchumas. Tá le háireamh anseo: áiteanna poiblí san imshaol tógtha, mar shampla foirgnimh, sráideanna nó ionaid a bhféadfadh an pobal dul isteach iontu; táirgí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil sna háiteanna sin; agus córais atá ar fáil ar a n-áirítear teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide. (Acht um Míchumas, 2005)

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,