Faigh Amach Conas Gnó a Dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim

Cuireann an mhír, Gnó & Féinmheasúnú de láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim forbhreathnú ginearálta ar fáil ar shaincheisteanna cánach d’úsáideoirí gnó, lena n-áirítear fostóirí ÍMAT, agus den chóras féinmheasúnaithe mar gheall go mbaineann sé le Cáin Ioncaim agus Cáin Ghnóthachan Caipitiúil. Ina theannta sin, cuirtear ar fáil na foirmeacha agus na treoracha ábhartha is mó éileamh. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar mhíreanna cosúil le Cleachtóirí Cánach agus Cánacha & Dleachtanna (áit a dtiocfaidh tú ar gach foirm agus bileog iníoslódáilte) chun teacht ar bhreis ábhar a d’fhéadfadh bheith ábhartha agus chun teacht ar fhaisnéis bhreise chuimsitheach cáin ghnó. Cuimsítear sa mhí Custam faisnéis a bhaineann le do ghnó agus le Custam.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: