Tuairiscigh ceisteanna neamhéigeandála do fixyourstreet.ie

Féadfaidh tú ceisteanna a thuairisciú do do Chomhairle áitiúil trí fixyourstreet.ie. Déanann fixyourstreet.ie freastal anois ar gach Chomhairle Contae. Is éard atá i gceist le fixyourstreet.ie láithreán gréasáin atá inrochtana ag an bpobal ag a bhfuil teicneolaíochtaí soghluaiste bainteacha ar ar féidir ceisteanna neamhéigeandála ar nós graifítí, lochtanna bóithre, ceisteanna le soilsiú sráide, ceisteanna sceite/draenála uisce, agus bruscar nó dumpáil neamhdhleathach a thuairisciú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,