Tar ar Bhreis Eolais faoi Ghnó Ghlas

Is sraith idirnasctha tionscadal é an Tionscnamh Gnó Ghlais, atá dírithe go sonrach ar chabhrú le fiontair bheaga/mheánacha (SMEanna) airgead a shábháil agus cabhrú leo an tionchar a bhíonn acu ar an gcomhshaol a laghdú. Trí chlárú ag http://www.greenbusiness.ie agus trí úsáid a bhaint as na huirlisí iniúchta ar líne, féadfaidh úsáideoirí tosú lena n-úsáid acmhainní a thomhas agus a shainaithint cár féidir coigiltí a dhéanamh.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,