Aimsigh Maoin Ghoidte/Chaillte i Seilbh na nGardaí

Tá na Gardaí Síochána ag cúr túis le scéim phíolótach a ligfidh do mhuintir an phobail féachaint ar ghrianghraif ar líne de mhaoin (a cailleadh nó a goideadh) a bhí i seilbh an Gharda Síochána nach ndearna úinéirí na maoine sin a athshealbhú. Le linn thabhairt isteach na scéime, beidh roghnú earraí ó na láithreacha Garda Síochána a leanas

  • Shankill (a chuimsíonn Stáisiúin Ghardaí Dhún Droma/na Carraige Duibhe/na Céime/Dhún Laoghaire/Dheilginis/Sheanchill/Chill na Gráinsí agus Chábán tSíle)
  • Sráid an Stórais (a chuimsíonn Stáisiúin Ghardaí Shráid Mhic Ghiobúin, Mhuinseo agus Bridewell)
  • Baile Átha Luain
  • Tír an Iúir

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,