Aimsigh do Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt

Cuireann Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt (LSPanna), arna mbunú ag an gComhairle Spóirt, dícheall na nÚdarás Áitiúil, na gCoistí Gairmoideachais, na hEarnála Sláinte, na gcomhlachtaí spóirt agus comhlachtaí eile pobail agus deonacha le chéile chun feabhas a chur ar phleanáil agus ar chomhordú an spóirt agus an áineasa ar leibhéal contae ar fud na tíre. Cuireann an tseirbhís seo idir léarscáileanna agus sonraí teagmhála ar fáil do na LSPanna.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: