Déan aighneacht, nó féach ar aighneacht chuig an gCoiste Comhairleach um Chódú Dlí Choiriúil

Bunaíodh an Coiste Comhairleach um Chódú Dlí Choiriúil an 1 Feabhra 2007. Is é feidhm an Choiste Chomhairligh chun maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt cláir do chódú an dlí choiriúil. Fáiltíonn an Coiste Comhairleach roimh aighneachtaí, ar ríomhphost nó sa phost, ar shaincheisteanna lena mbaineann códú dlí choiriúil. Féadtar na haighneachtaí seo a fhoilsiú ar an láithreán gréasáin.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: