Tuairisceáin Bhliantúla Faisnéis Chomhshaoil a Dhéanamh amhail is gá faoi cheadúnas GCC agus/nó Rialacháin an PRTR.

Is é an PRTR an bunachar sonraí náisiúnta d’olleisiúintí truailleán sonraithe leis an aer, uisce agus leis an talamh ó shuíomhanna atá clúdaithe ag rialacháin an PRTR. Ina theannta sin, tá sa bhunachar sonraí faisnéis ar na haistrithe dramhaíola ó na suíomhanna seo. Tá ar oibreoirí Tuairisceáin Bhliantúla a dhéanamh faoi théarmaí a gceadúnais. Féadfaidh úsáideoirí cláraithe tuairisceáin a dhéanamh agus an áis ar líne seo a úsáid.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: