Léarscáil ar Stáisiúin Mhonatóireachta Radaíochta in Éirinn

Is iad an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch (RPII) guth saineolaíoch na hÉireann maidir le radaíocht. Is í an fheidhm atá acu a chinntiú go gcosnaítear muintir na hÉireann agus an comhshaol go leordhóthanach ón tionchar urchóideach a bhíonn ag radaíocht ianaithe. Tugann an RPII faoi roinnt cláir mhonatóireachta leis na leibhéil radaíochta a dheimhniú atá sa chomhshaol agus na méideanna a mbíonn daonra na hÉireann nochta dóibh. Déantar monatóireacht leanúnach ar leibhéil sheachtracha radaíochta agus cháithníní san aer. Anuas air sin, bailítear uisce báistí ar bhonn leanúnach. Ina theannta sin, bailítear samplaí de sháile, feamainn, dríodar, éisc agus sliogéisc ón gcomhshaol muirí. Bailítear samplaí d’uisce óil, bainne, béilí iomlána agus bia-ábhair aonair ón talamh. Féadfaidh tú an léarscáil seo a úsáid chun láithreacha Stáisiúin RPII Mhuirí, Talún agus Mhonatóireachta Beo ar fud na hÉireann a fheiceáil.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,