Bain úsáid as Láithreán Gréasáin Ríomhfhoghlama na hÁisíneachta Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh

Seoladh www.writeon.ie an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (ÁNLA) in 2008. Tugann an láithreán gréasáin seo an deis do dhaoine fásta a scileanna a sheiceáil agus obair a dhéanamh, ina dhiaidh sin, ar na limistéir óna dteastaíonn roinnt foghlama. Féadfaidh foghlaimeoirí an láithreán gréasáin seo a úsáid ansin chun iarratas a dhéanamh ar dhámhachtain náisiúnta ar Leibhéal 2 nó 3.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,