Oifig an Choimisinéara um Faisnéise Comhshaoil

Is é ról an Choimisinéara um Fhaisnéis Imshaoil cinnneadh a dhéanamh ar achomhairc ó bhaill an phobail nach bhfuil sásta leis an toradh a bhí lena n-iarratais ar údaráis phoiblí chun faisnéis imshaoil a fháil uathu.

Is féidir leat faisnéis a fháil ar ról an Choimisinéara ach an suíomh seo a úsáid. Chomh maith, d’fhéadfá achomharc a dhéanamh chun an Choimisinéara agus an táille chuí a íoc ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,