Oifig an Choimisinéara Faisnéise

Tugann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise ceart do dhaoine chun teacht ar thaifid atá i seilbh ag a lán comhlachtaí poiblí ar a n-áirítear Ranna Rialtais, an tÚdarás um Ardoideachas agus Údaráis Áitiúla. Déanann Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis athbhreithniú ar chinntí atá déanta ag comhlachtaí poiblí i gcás iarratais a bhaineann le Saoráil Faisnéise.

Tá eolas úsáideach ar an suíomh seo faoi obair an Choimisinéara. D’fhéadfá iarratas a dhéanamh chomh maith ar athbhreithniú agus na táillí cuí a íoc ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,