Oscail Cuntas leis an gClárlann Náisiúnta Trádála Astuithe

Ligeann an áis seo den GCC duit foirmeacha agus nótaí treorach a íoslódáil a theastaíonn chun cuntas a oscailt, chun clárú mar fhíoraitheoir nó athruithe a dhéanamh ar shonraí reatha cuntais ar Chlárlann Náisiúnta Trádála Astuithe na hÉireann. Rialaíonn Treoir 2003/87/CE oibriú an Chórais Trádála Liúntas Astuithe Gáis Cheaptha Teasa a bhunaíonn scéim le haghaidh trádáil liúntais astuithe ceaptha teasa (OJL275/32 de 25.10.2003), Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trádáil Astuithe Gáis Cheaptha Teasa), 2004 (I.R. Uimh. 437 de 2004) agus Rialachán an Choimisiúin (CE) uimhir 2216/2004 le haghaidh córas caighdeánaithe agus slánaithe clárlann (OJL386/1 de 29.12.2004)

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,