Íoc Mótarcháin le haghaidh feithicil nua nó iompórtáile (an chéad íocaíocht)

Is ceanglas dlíthiúil é in Éirinn mótarcháin a bheith íoctha agat más mian leat feithicil a thiomáint in áit phoiblí. Is muirear mótarcháin a ghearrann an Rialtas ar roinnt mótharfheithiclí. Úsáidtear an t-ioncam ón gcáin seo chun an líonra bóithre in Éirinn a chothabháil agus a nuashonrú. Bailíonn d’údarás áitiúil mótarcháin thar ceann an Rialtais. Cuireann an Oifig Mótarchánach áis ar líne ar fáil chun an chéad íocaíocht mhótarchánach le haghaidh feithicil nua nó iompórtáilte a íoc.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,