Seirbhísí Cláraithe Maoine

Seo an tairseach ghréasáin trína gcuireann an PRA seirbhísí cláraithe ar líne ar fáil dá gcustaiméirí. Beidh ríomhchumasú mhórghnéithe clárú teidlíochta an phróisis chláraithe teidil agus talún i gceist leis an gClár foriomlán Ríomhchláraithe, le himeacht ama. Tá dhá ghné de seo ar bun faoi láthair:

  • Ríomhsceitheadh (‘eDischarges’) – córas ar líne a chumasaíonn institiúidí iasachta chun iarratas a dhéanamh ar chealú trí mheán leictreonach muirir (morgáiste) a chláraítear i leith na teidlíochta dlíthiúla i dtaobh maoine
  • Cuireann Orduithe Ríomhgearrtha (‘eCharging’) – ar chumas Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) clárú leictreonach a dhéanamh, agus don PRA chun Orduithe Gearrtha a phróiseáil go leictreonach a cruthaíodh faoin “Scéim Tacaíochta Tithe Altranais, Margadh Cóir” (‘Fair Deal’)”.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: