Rochtain a fháil ar Sheirbhísí Aitheantais Cháilíochta

Is iad Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann an t-ionad Éireannach le haghaidh aitheanas cáilíochtaí idirnáisiúnta. Déanann an tÚdarás ionadaíocht d’Éirinn i líonra Eorpach ionad ar a dtugtar ENIC/NARIC (an Lárionad Náisiúnta Eorpach Faisnéise/an Lárionad Náisiúnta Faisnéise um Aitheantas Acadúil) agus is NRP iad (Pointe Náisiúnta Tagartha) a chuireann aitheantas cáilíochtaí idirnáisiúnta gairme ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin. Is í aidhm an láithreáin ghréasáin seo faisnéis a chur ar fáil maidir leis na seirbhísí aitheantais cháilíochta a chuireann Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann ar fáil.

?

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: