Cláraigh Córais Chóireála Uisce Tí

Ceanglaítear ar úinéirí córais chóireála fuíolluisce tí a chinntiú go bhfuil a gcórais cláraithe. Ba cheart go gclárófar gach umar seipteach agus gach saghas eile de chórais chóireála agus diúscartha tráth nach déanaí ná an 1 Feabhra 2013. Cláraigh agus íoc faoin 28 Meán Fómhair 2012 chun táille €5 a íoc. I ndiaidh an 28 Meán Fómhair 2012, cosnóidh an táille chláraithe €50.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , , ,