Cláraigh le haghaidh Comhairle agus Meantóireacht Fuinnimh

Cuireann SEI comhairle agus meantóireacht saor in aice duine ar dhuine ar fáil do SMEanna na hearnála príobháidí ó chomhairleoirí speisialaithe fuinnimh. Cabhraíonn agus spreagann na comhairleoirí SMEanna chun measúnú a dhéanamh ar a n-úsáid fuinnimh féin, chun deiseanna a shainaithint le haghaidh coigiltí agus chun dul i mbun gníomhaíochta leis na coigiltí seo a réadú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: