Cláraigh Spéis sa Tionscnamh “Brat Gníomhach Scoile” (‘Active School Flag’)

Seo tionscnamh neamhiomaíoch a theastaíonn le scoileanna a aithint (bunscoileanna agus meánscoileanna araon) a chuireann corpoideachas, gníomhaíocht fhisiciúil chomhchuraclaim agus cláir spóirt ardchaighdeáin ar fáil dá ndaltaí.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,