Cláraigh le Córas Deontas Ar Líne Chomhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht

Cruthaíonn Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht &agus Teicneolaíocht (IRCSET) Bord d’fhigiúirí sinsearacha acadúla agus tionsclaíocha. Oibríonn an IRCSET tionscnaimh ilmhilliúin euro chistithe taighde a thacaíonn le taighdeoirí cumasacha ina bhfoirmiú luathchéime gairme thar leibhéil Mháistreachta, Dhóchtúireachta agus Iardhochtúireachta sna heolaíochtaí, san innealtóireacht agus sa teicneolaíocht. Féadfaidh iarratasóirí ionchasacha clárú mar an chéad chuid den phróiseas iarratais. A luaithe a chláraítear, seoltar ríomhphost chuig an iarratasóir le hainm úsáideora agus le pasfhocal, a ligfidh dóibh logáil isteach agus tús a chur lena n-iarratas. Féadfaidh úsáideoirí cláraithe, chomh maith, stádas iarratas reatha ar dheontas a sheiceáil.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,