Déan Mótarcháin a Athnuachan Ar Líne

Is ceanglas dlíthiúil é in Éirinn mótarcháin a bheith íoctha agat más mian leat feithicil a thiomáint in áit phoiblí. Is muirear mótarcháin a ghearrann an Rialtas ar roinnt mótharfheithiclí. Úsáidtear an t-ioncam ón gcáin seo chun an líonra bóithre in Éirinn a chothabháil agus a nuashonrú. Bailíonn d’údarás áitiúil mótarcháin thar ceann an Rialtais. Féadfaidh tú áis athnuachana ar líne na hOifige Mótarchánach a úsáid chun íoc as do tháille athnuachana mótarchánach.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,