Tar ar Eolas faoin Scéim Cóiríochta Cíosa

Is tionscnamh í an Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) de chuid an Rialtais le freastal ar riachtanais chóiríochta roinnt daoine a fhaigheann forlíonadh cíosa, de ghnáth ar feadh breis agus 18 mí agus a ndéantar measúnú orthu amhail riachtanas fadtéarma tithíochta bheith acu. Is tionscadal comhoibríoch an RAS idir an Roinn, údaráis áitiúla, an Roinn Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh agus Seirbhís Leas Pobail Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Cuireann formhór na n-údarás áitiúil foirm iarratais iníoslódáilte ar fáil ar féidir í a rochtain trína láithreáin ghréasáin. Cuimsítear údaráis áitiúla a chuireann clárú ar líne leasa ar fáil i saoráid an RAS anseo:

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,