Tuairiscigh Teagmhas Comhshaoil

Foilsíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) fógraí ar theagmhais ag saoráidí ceadúnaithe óna dteastaíonn imscrúdú. Má d’fhéadfadh teagmhas sláinte daoine nó an comhshaol a chur i mbaol, tá dualgas ar cheadúnaithe an Ghníomhaireacht ábhartha shannta Freagartha Éigeandála – an tÚdarás Áitiúil, na Gardaí, nó Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chur ar an eolas – ionas gur féidir dul i ngleic leis an teagmhas.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,