Déan Faisnéis Gheolaíochta a Thuairisciú – Sciorradh Talún

Tarlaíonn sciorradh talún go minic in go leor tíortha agus bíonn siad ina gcúis le caillteanais mhóra gheilleagracha, go háirithe nuair a dheartar agus a chuirtear suas tógálacha innealtóireachta gan aird a bheith ar choinníollacha cobhsaíochta na bhfánaí. Baineann saghsanna an sciorrtha talún go dlúth le coinníollacha geolaíochta an cheantair. Is í Éire, ina bhfuil stair an-chasta gheolaíochta, an suíomh ina bhfuil feiniméin shuimiúil sciorrtha. In 2003, léirigh suirbhé ar cheantair ar a raibh tionchar ag sciorradh an fheiniméin fhairsing. Déanann cuid díobh lonnaíochtaí (daoine & an fiadhúlra), bóithre, línte iarnróid agus fóntais phoiblí a chur i mbaol. Ar an ábhar sin, cuireadh é seo le chéile d’fhonn cabhrú lenár n-eolas ar chobhsaíocht fána a chnuasach i láithreán gréasáin a bheidh GIS-chumasaithe chomh maith agus a chuirfidh faisnéis ar fáil ar bhunús na ngluaiseachtaí fána, agus ar mhodhanna a bhfiosraithe, a gcoiscthe agus a rialaithe. Ceadaíonn an láithreán seo faisnéis a chur ar aghaidh ar chobhsaíocht fána.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: