Déan Faisnéis Gheolaíochta – a thuairisciú – carraig nuanochta

Tá Nochtadh Sealadach ag teacht aníos ar fud na tíre uile, de réir mar a ghearrann bonneagair nua (cuarbhóithre, seachbhóithre, tolláin etc.) agus forbairtí beaga nó móra (eastáit tithíochta, ionaid siopadóireachta etc) isteach sa sil-leagan Ceathartha (ithir, oighreach) agus sa bhuncharraig. Is tábhachtach dúinn an saghas carraige atá nuanochta, mar gheall gur féidir linn an fhaisnéis seo a úsáid chun ár léarscáileanna geolaíochta a nuashonrú. Roimhe seo, gan nochtadh carraige nó croíleacán poll druilire, d’fhéadaimis go minic ach suíomh na n-aonad buncharraige a eachtarshuí (trí leas a bhaint as buile feasach faoi thuairim) faoi bhun an chlúdaigh Cheathartha a shíneann trasna go leor den tír. Ligeann an láithreán seo d’aon duine faisnéis a chur ar aghaidh ar láthair, agus ar shaghas na carraige atá nochta. Bheadh cur síos ginearálta an-áisiúil murar féidir leat an saghas sonrach carraige a shainaithint. Ina theannta sin, is mór an chabhair iad grianghraif dhigiteacha. Má bhraitheann tú níos muiníní as d’eolas geolaíochta, nó má cuireadh oiliúint gheolaíochta ort, úsáid an Bhileog Thaifeadta TE ‘Ghairmiúil=”color: #000000″> – atá ar fáil freisin tríd an nasc seo – ar mhaithe le do chuid breithnithe.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: