Tuairiscigh Ábhar Neamhdhleathach Ar Líne

Bhí bunú sheirbhís Hotline.ie laistigh de chreatlach féinrialála tionscail ceann de phríomh-mholtaí Ghrúpa Oibre 1998 na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí ar Úsáid Neamhdhleathach agus Dhíobhálach an Idirlín. Tacaíonn Cumann Soláthróirí Seirbhísí Idirlín na hÉireann leis an tseirbhís seo agus déanann siad í a chisitú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: