Iarr ar Chinntiúchán ón GCC maidir le Riachtanais Cheadúnaithe Dramhaíola

Féadfaidh tú an áis seo a úsáid chun iarraidh ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) cinntiúchán a dhéanamh faoi Airteagal 11 de chuid na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Cead Saoráide agus Clárúchán), 2007 (arna leasú) maidir le cibé acu an dteastaíonn nó nach dteastaíonn ceadúnas dramhaíola, cead saoráid dramhaíola, deimhniú cláraithe nó ceachtar díobh seo ó ghníomhaíocht.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,