Cuardaigh agus Déan Iarratas ar Phoist Seirbhíse Poiblí

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an soláthróir lárnach seirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís. Ina theannta sin, cuireann an PAS seirbhísí earcaíochta agus comhairleoireachta ar fáil d’údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Garda Síochána agus comhlachtaí poiblí eile. Ligeann an láithreán gréasáin seo d’úsáideoirí clárú leis an PAS, foláirimh phoist a fháil agus conas iarratas a dhéanamh ar phoist fhógraithe. Ina theannta sin, áirítear leis an suíomh “Ionad Comhairle” a chuireann treoir ar fáil ar ghairmeacha beatha, tástálacha measúnaithe agus réiteach le haghaidh agallaimh.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , , ,