Cuardaigh Bunachair Shonraí Taighde an Bhoird Chomhairligh um Achtanna na Leanaí

Féadfaidh tú buachar sonraí, nó fardail an Bhoird Chomhairligh um Achtanna na Leanaí a chuardach, ina bhfuil foilseacháin lena mbaineann earnáil na leanaí. Tá fáil ar mhíniú sonrach ar ábhar, cúlra agus cumais chuardaigh gach bunachair shonraí ar fáil maidir le roinnt bunachair shonraí ábhartha. Tá fáil ar bhunachair shonraí maidir leis an méid a leanas:

  • Leanaí atá faoi Choinneáil agus faoi Chúram
  • Comhoibriú Idirghníomhaireachta
  • Litríocht um Chosaint Leanaí na hÉireann

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: