Cuardaigh le haghaidh iarratas nó ceadúnas Dramhaíola nó Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil

Ligeann an áis seo den GCC duit brabhsáil tríd an litir chuí a roghnú, nó trí leas a bhaint as na háiseanna cuardaigh chun torthaí a aimsiú de réir uimhir chláir, shaghas na háise, stádais nó contae. Tá fáil ar cháipeisí PDF ar líne, agus áirítear leo:

  • Gach ceadúnas a deonaíodh go dtí seo.
  • Iarratais a fuair an GCC ón 1 Nollaig 2004 i leith.
  • Líon teoranta iarratas a fuair an GCC roimh Nollaig 2004.
  • Tuarascálacha Bliantúla Comhshaoil le haghaidh 2008 ar aghaidh.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: