Cuardaigh le haghaidh Luacháil Maoine Inrátáilte

Is iad an Oifig Luachála gníomhaireacht luachála maoine an Stáit. Is é croíghnó na hOifige luachálacha maoin tráchtála agus tionsclaíocha atá cothrom le dáta a sholáthar d’íocóirí ráta agus d’údaráis rátála, amhail a leagann reacht síos. Féadfaidh tú seo a úsáid chun cuardach a dhéanamh le haghaidh sonraí luachála aon mhaoine inrátáilte in Éirinn.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: