Cuardaigh Sraith Conarthaí na hÉireann

Ar mhaithe le háisiúlacht an phobail agus le cabhrú i dteagasc, staidéar, scaipeadh agus i léirthuiscint níos fairsinge a fháil ar dhlí idirnáisiúnta, bhí sé mar chleachtas ag an Aire Gnóthaí Eachtracha ó 1930 i leith, le roinnt eisceachtaí, chun comhaontuithe idirnáisiúnta a fhoilsiú a ndéantar páirtí díobh den Stát i Sraith Conarthaí na hÉireann atá ar fáil ar an láithreán seo. Tá fáil ar gach conradh a foilsíodh i Sraith Conarthaí na hÉireann ó 2002 i leith i bhformáid pdf ar an láithreán seo. Sa bhreis air sin, tá fáil ar líon teoranta de chonarthaí a foilsíodh i mblianta roimhe sin ar an láithreán seo agus tá súil leis níos mó díobh a chur ar fáil de réir mar a bheidh fáil ar na hacmhainní.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,