Cuardaigh Bunachair Shonraí Fhótaghrafach Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Is éard atá i mbailiúcháin fhótaghrafacha na Leabharlainne Náisiúnta thart ar 630,000 grianghraf, ar ghrianghraif Éireannacha an mhórchuid díobh. Cé go bhfuil mórchuid na mbailiúchán stairiúil, is ann do roinnt bailiúcháin chomhaimseartha. I measc na n-ábhar tá idir radharcanna topaghrafacha agus phortráidí stiúideo, agus grianghraif ó imeachtaí polaitiúla agus grianghraif luath-thurasóireachta. Coimeádann an Leabharlann beartas gníomhach bailithe agus cuirtear ábhair leis na bailiúcháin ar bhonn leanúnach, go minic trí thabhartais fhlaithiúla ó fhoinsí éagsúla. Cuireann an Bunachar Sonraí Grianghrafach seo innéacsanna de bhailiúcháin Lawrence, Clonbrock, O’Dea agus Poole ar fáil. 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: